شرکت اپل نخستین شرکتی بود که سرویس پوش نوتیفیکیشن را با عنوان «خدمات پوش نوتیفیکیش» در سال ۲۰۰۹ استفاده کرد.
شرکت گوگل دومین شرکتی بود که در سال ۲۰۱۰ سرویس خود را با عنوان C2DM (Google Cloud to Device Messaging) راه اندازی کرد. شرکت گوگل پس از ۳ سال در سال ۲۰۱۳ گوگل سرویس (Rich Notification) را ارائه نمود. این سرویس جدید تصویر و دکمه فراخوان نیز داشت؛ دکمه ای که به کاربر دسترسی بیشتری می داد تا همزمان با مشاهده نوتیفیکیشن اقدامی دیگر انجام دهد.
بعدها در شرکت اپل نیز دکمه های تعاملی به سرویس پوش نوتیفیکیش اپل اضافه شد. این سرویس به کاربر این امکان را داد که بتواند با ناشر اپلیکیشن در تعامل باشد.